Företagen som levererar produkter och tjänster till kyrkan
Norconsult.jpg
Theres Svenssons gata 11, Göteborg, Sverige

Behöver ni bygga ut, bygga om eller bygga nytt? Behöver kyrkogården förändras?
Står ni inför krångliga myndighetskontakter? Finns särskilda krav på varsamhet eller miljö?
Vi erbjuder arkitekter, landskapsarkitekter och ingenjörer med stor erfarenhet av kyrkobyggnader,
församlingshem och kyrkogårdar. Med vår bredd av specialistkompetenser kan vi hjälpa er från första skiss till färdig byggnad!

”Norconsult är en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och
projektering. Hos oss samverkar arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter,
fysiska planerare med konstruktörer, ingenjörer, biologer, lantmätare – och många
fler. Läs mer på norconsult.se”

VD:
Ljot Strömseng
Visar 1 resultat