KIG_2019_Reierstam.jpg
Maria Skolgata 79A, Stockholm, Sverige

Reierstam Arkitektur & Projektutveckling är ledande specialist inom utveckling, omdaning och förnyelse av kyrkliga fastigheter i Sverige. Vi har kyrkouppdrag över hela Sverige; från Kiruna i norr till Malmö i söder. Tillsammans med församlingen och ofta i bred dialog med dess besökare och aktiva medlemmar skapar vi kyrkomiljöer och församlingshem anpassade för moderna krav och aktuella verksamheter.

”Reierstam Arkitektur är unika i att inte bara tänka god arkitektur, utan tar även tillsammans med beställaren ett helhetsgrepp om projektets ekonomiska förutsättningar och kyrkofastighetens eventuella avkastningspotential, i syfte att uppnå kostnadskontroll och maximal nytta och kvalitet av till buds stående budget.”

VD:
Göran Reierstam
Visar 1 resultat