KIG_2019_Vinninga_Cement.jpg
Vinninga, Sverige

Vinninga Cement AB startades 1937 och företaget ägs sedan december 2017 av S:t Eriks. Produktionen har genom årens lopp förändrats från att i början varit inriktad på tillverkning av rör till täckdikning av åkermark till att numera tillverka L-stöd,
T-stöd, vägg- och sockel­element, plintar och balkar mm. Vi erbjuder också skalblock, trekammarbrunn, T-stöd till plansilo, foderkrubbor, brunnsrör, lantbruksrör, vägg- och sockelelement till industrihallar, ladugårdar, lagerlokaler och bostadshus samt
specialfundament. Vår målsättning är att ständigt utveckla och producera produkter för lantbruks-, entreprenad- och byggsektorn.

VD:
Jörgen Hedberg
Visar 1 resultat