Företagen som levererar produkter och tjänster till kyrkan
Lantmännen aspen.png
Iberovägen 2, Hindås, Sverige

Lantmännen Aspen tillverkar och säljer miljöanpassat bränsle för mindre motorer under varumärket Aspen. Bolaget som ligger i Hindås är representerat i 20-talet länder.

VD:
Claes Alin
Preem.jpg
Warfvinges väg 45, Stockholm, Sverige

PREEM AB är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten. Verksamheten omfattar produktion, försäljning, distribution, trading och varuförsörjning. Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel i Sverige. Preem har ett rikstäckande servicenät med upp till 570 tankställen för privat- och yrkestrafik.
Preem har sedan 2016 även verksamhet i Norge.

VD:
Petter Holland
Visar 2 resultat