KIG_2019_Aquademica.jpg
Björnstigen 85, Solna, Sverige

Aquademica är ett oberoende specialistföretag inom läcksökning, skadeorsaksutredning och termografering. Bland våra kunder finns bl.a. byggbolag, försäkringsbolag,
fastighetsägare och förvaltningsbolag,

Våra specialkompetenser:
• Dolda vatten och energiläckage på rörsystem.
• Inläckageutredning av byggnadsskal.
• Inomhusmiljöutredningar av fukt, luft och mögel.
• Statuskontroll av fasad, tak, badrum och kulvert.

”Vi har utfört tjänster åt fler av Svenska Kyrkans olika församlingar de senaste åren; det har rört både diverse läcksökning på bevattningssystemen av kyrkogårdarna samt inomhusmiljöproblem inuti kyrkobyggnader med gott resultat.”

VD:
Björn Harling
Visar 1 resultat