Irisity_2021.jpg
Lindholmspiren 7a, 417 56 Göteborg, Sverige

Irisity är ett modernt säkerhetsbolag som arbetar för ett tryggare samhälle. Vi levererar heltäckande säkerhetslösningar baserade på intelligent kamerabevakning för att upptäcka och förebygga bland annat inbrott, brand och vandalisering.

IRIS™ är vår bevakningslösning som på ett etiskt sätt ser till att kyrkan, kyrkogården och församlingen alltid är skyddade. Den larmar omedelbart vid intrång, upptäckt av brand eller aggressivt beteende, samt olyckor där någon blir liggande på marken. Tack vare anonymisering i realtid skyddas den personliga integriteten och inga tillstånd behövs för att komma igång.

”Det känns tryggt att veta att Irisitys system larmar direkt när någonting inte är som det ska. Dessutom är det skönt att slippa alla falsklarm.”

VD:
Marcus Bäcklund
Stanley_2021.jpg
Lindhagensgatan 76, 112 18 Stockholm, Sverige

Ett internationellt säkerhetsföretag

STANLEY Security är den största elektroniska säkerhetsleverantören i Europa som erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. STANLEY Security ingår i STANLEY Black & Decker-koncernen. Vi finns i 12 europeiska länder med över 10 000 medarbetare och 200 000 kunder. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.

”Vi hjälper företag med inbrottslarm, kamera, lås och passagesystem, brandlarm och larmcentral med tillhörande tjänster.”

VD:
Magnus Wingmark
Visar 2 resultat