Nybergs-Svets.jpg
Bultgatan 7, 441 38 Alingsås, Sverige

En totalleverantör av smidesentreprenader, allt från ”start till mål”. Vår affärsidé är att utföra skräddarsydda totalåtaganden i stål från idé eller ritning till et t färdigt arbete eller produkt för en kundkrets som ställer höga krav. Och genom att vara ett kompetensledande, engagerat samt kostnadseffektivt bolag, skall vi utföra arbeten som överträffar våra kunders förväntningar.

VD:
Johan Lindholm
Visar 1 resultat