Bastec_2023.jpg
Hästvägen 4A, 212 35 Malmö, Sverige

Att installera, eller byta till, ett lättanvänt och effektivt styrsystem är en av de bästa och viktigaste investeringarna som fastighetsägare kan göra just nu. Med höga energikostnader och nya klimatmål ökar behovet av att styra, reglera och övervaka kyla, värme och ventilation på smartast möjliga sätt. 

Med Bastecs produkter och tjänster inom fastighetsautomation kan användare ta kontroll över sina fastigheter, för att uppnå optimal energieffektivisering och förbättrat inomhusklimat till lägst totalkostnad. Vi finns där hela vägen för er och för våra Bastec-partners och återförsäljare över hela landet.

Användare av BAS2 uppskattar att de inte har några löpande kostnader samt att de fritt kan välja vilken leverantör som ska sköta och ”drifta” anläggningen utan att binda upp sig i dyra avtal eller bli låsta till en
leverantör om anläggningen ska göras om eller utökas.

VD:
Jonas Greberg
Visar 1 resultat