Frida_Walter_2021.jpg
Stockholm, Sverige

Föreläsningen ”Varför går hon inte” är en föreläsning om våld i nära relationer. Frida är utbildad akut undersköterska samt utbildad jourkvinna på ett skyddat boende för kvinnor och barn. Kunskapen inom detta tabubelagda ämne är gedigen och föreläsningen är helt utan filter för hur verkligheten kan se ut. Skuld, skam, rädsla, medberoende, krishantering, polisanmälningar, manipulationer, våld, hot, trakasserier är bara en del av allt det svåra en utsatt person måste handskas med. För att finna förmågan att bli stark i det svaga krävs rätt hjälp och stöttning, likaså för att möjliggöra för en förändring. Kvinnojourerna skapar en frizon för kvinnor och barn på flykt, jourerna erbjuder inte bara vila och trygghet, här kan lyckan mitt i sorgen även få ta plats i det svåra. Många ställer frågor som ”Var finns hjälpen” och ”Varför går hon inte”. En frigörelse är svår och arbetsam men med kunskap i tid ökar chansen att en utsatt person går vid första slaget och inte vid sista slaget. 

Några av de som redan bokat föreläsning:

Bollmoradalens kyrka
Katrineholm & Vingåkers socialförvaltning
Stadsmissionens Folkhögskola
Länsföreningar för tjej- och kvinnojourer i Dalarna
Tyresö tjej- och kvinnojour
Friskis&Svettis
Skärgårdshotellet
Brännpunkten
UngFritid …

Visar 1 resultat