KEAB_2024.jpg
Stockholm, Sverige

Vi erbjuder en ansvarsfull och hållbar service av hög kvalitet. 1996 startade vi som ett renodlat städbolag men med tiden har vi utvecklat flera tjänster allt eftersom våra kunder utöver städning har efterfrågat hjälp med olika saker så som garagesopning, vaktmästeri, bygg, trädgårdsarbeten, snöskottning m.m.  Tillsammans med kunden skräddarsyr vi en optimal lösning som tillgodoser respektive kunds aktuella servicebehov.

Vi städar sedan många år ett flertal församlingar/pastorat i Stockholmsområdet. Bland annat Engelbrekts Församling, Botkyrka Pastorat, Österåkers Pastorat, Nacka Församling och Högalids Församling. Totalt cirka 30 fastigheter med mycket olika förutsättningar, allt från 1300-tal till 1900-tal. Städning sker med moderna miljövänliga metoder i kombination med skötselråden från boken ”Att vårda en kyrka”.

VD:
Kyriakos Eleftheriadis
Visar 1 resultat