Garsnas_2023.jpg
Malmövägen 16-18, 272 61 Gärsnäs, Sverige

Gärsnäs AB grundades 1893 och har bedrivit möbeltillverkning i 130 år. Gärsnäs historia utgör en viktig del av vårt gemensamma kulturarv vad avser möbler och inredningar och våra möbler finns representerade inom de flesta sektorer i vårt samhälle, såväl på vår riksdag som i kyrkor, bibliotekt, skola vård och omsorg. Vi samarbetar med en rad välrenomerade formgivare och utvecklar möbler med högt ställda krav på kvalité, funktion och miljö.

Hållbarhet med lång livslängd kännetecknar våra möbler som vi tillverkar på vår möbelfabrik, lokaliserad på Österlen i sydöstra Skåne. Våra kärnvärden är det gedigna, genomtänkta och medvetna. Nestorn i Sverige inom möbelformgivning ark. professor Åke Axelsson har en central roll i Gärsnäs dels som formgivare och som delägare tillsammans med dotter Anna Klockby och Dag Klockby. 

Vår VISION 2030 för miljö och hållbarhet säkerställer vår tillverkning av möbler lokalt i Sverige idag och för framtiden. 

VD:
Magnus Eriksson
Visar 1 resultat