Structor_2023.jpg
Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Sverige

Structorgruppen består av ca 35 olika bolag som tillsammans erbjuder tjänster inom hela samhällsbyggnadssektorn över hela Sverige. I gruppen finns en särskild spetskompetens inom klimatanpassning och erfarenhet av förvaltning av kyrkobyggnader och kyrkogårdar. Vi kan de krav och utmaningar som ställs i dessa speciella miljöer och har en lång erfarenhet av arbete med klimatanpassningsfrågor. 

Maria Berg Lissel, maria.berg.lissel@structor.se
Kontakt mot Kyrkan – Klimatanpassning

Terese Wängdahl, terese.wangdahl@structor.se
Kontakt mot Kyrkan – Kyrkobyggnadsvård och förvaltning

Magdalena Thorsbrink, magdalena.thorsbrink@structor.se
Kontakt mot Kyrkan – Vattenhantering

VD:
Monica Granberg
Visar 1 resultat