Evsa_2024.jpg
Industrigatan 6, Trosa, Sverige

Vi utför besiktning och säkringsarbeten i hela landet. Allt arbete utförs enligt cgk:s riktlinjer för besiktning och säkring av gravvård. Då vi vet att många murar behöver ses över erbjuder vi också renovering av befintliga murar samt hjälp att få ordning på järnstaket runt gravvårdar. Vi erbjuder även administrativa tjänster som digitaliseraing av gravbok, hjälp med att skapa digitala gravkartor, bild på samtliga gravvårdar i gravbok, få struktur i de administrativa arbetet samt rådgivning. 

EVSA AB har personal med bred kunskap inom allt som rör kyrkogårdsförvaltning och kan därför erbjuda er tjänster inom alla led. Vi tillsammans med våra väl utvalda samarbetspartners har lång erfarenhet av alla steg och arbetar i hela landet. Vi garanterar er en bra service och ett väl utfört arbete med hög kvalité.

Visar 1 resultat