Tiid_2021.jpg
Tunnlandsgatan 11, 421 38 Västra Frölunda, Sverige

Hos oss är varje medarbetare unik, där varje person är en viktig kugge av företaget. Vår filosofi är att med ansvar och trivsel på arbetet presterar vi goda och långsiktiga resultat. Vi utför reparationer, skötsel och underhåll av den yttre miljön i parker, grönområden, lekplatser och trädgårdar. Vi utför allt från gräsklippning, ogräsbekämpning, beskärning av buskar och träd. 

Yrkesmässig beskärning i över trettio år Vi kan utföra de flesta arbeten med handverktyg och miljövänliga elmaskiner. 

• Beskärning av buskar och Träd
• Trädfällning
• Plantering av växter
• Rensning  och Bortforsling av skräp både trädgård och annat skräp
• Omhändertagning av stormfällda träd
• Häck
• Gräsytor så som nyanläggning och underhåll med vertikalskärning, luftning
• Plattläggning & Stensättning
• Vi är Godkända planskötare av Svenska Fotbollförbundet Svff

VD:
Anna-Lena Karhusola Johansson
Visar 1 resultat