KRONAN.jpg

Säkerhetskompetens – KRONAN:s medarbetare är säkerhetschefer med lång erfarenhet av att leda säkerhetsarbete i offentlig verksamhet, i organisationer och i företag. Svarar församlingens säkerhet mot hotbilden? En riskanalys ger svar!

Utbildning – KRONAN:s medarbetare är uppskattade lärare i fysisk säkerhet, brand, hantering av hot, hat och våld och Krishantering i verksamhetsanpassade utbildningar.

Utredningar – över landet förfogar KRONAN över ett 10-tal f.d. poliser, som alla är mycket erfarna utredare och anlitas av företag och organisationer vid misstanke om brott eller oegentligheter.

VD:
Lars Zetterström
Visar 1 resultat