Introteknik_2021.jpg
Herserudsvägen 5, 181 50 Lidingö, Sverige

INTROTEKNIK AB Är specialisten för underhåll av järn och plåt på kulturhistoriska objekt. Vi har levererat färg till målning av plåttak, fönster, portar och spiror till mer än 100 kyrkor under de senaste 30 åren. I mer än 15 år har vi levererat Isotrol och Isoguard Pansar till kyrkogårdar för underhåll av staket, gravvårdar, kors och portar. Resultaten är goda och våra linoljebaserade produkter godkänns normalt av byggnadsantikvarier.

Underhåll av plåt och järnkonstruktioner är svårt. För att få goda resultat krävs att man väljer en kunnig konsult, rätt färg samt kontrollerar att arbetet utförs i enligt beskrivning. 

Att anlita en kontrollant kostar förstås lite mer men är en bra försäkring för ett gott resultat. Allt för många församlingar har dyrt fått erfara detta efterhand.

Vi planerar att arrangera digitala seminarier rörande underhåll av järn och plåt på kultur-historiska objekt för kyrkor och kyrkogårdar under våren. Finns intresse att medverka så skicka intresseanmälan till seminarier@introteknik.se så återkommer vi med mer information.

För mer information om våra produkter skicka mejl till info@introteknik.se eller ring 08-5907 3750.

VD:
Lars Kjellberg
Visar 1 resultat