Företagen som levererar produkter och tjänster till kyrkan
Econova.jpg
Pjältvägen 9 | 616 21 | Åby
Marcus: 070-502 23 03 Jonas: 070-752 39 72Marcus: 070-502 23 03 Jonas: 070-752 39 72
Niclas: 070-508 25 85Niclas: 070-508 25 85

Econova är en innovativ koncern som arbetar för en hållbar framtid där vi vill skapa hållbara affärer inom trädgård. Med varumärket Weibulls erbjuder vi ett brett sortiment av jordprodukter. Varje år producerar vi cirka 250 000 ton jordprodukter för plantering, anläggning, marktäckning och specialändamål.

Ett urval av produkter:
-Jord i storsäck
-Gräsfröer
-Gödsel & bekämpningsmedel
-Täckbark
-Markduk

”Weibulls är den enda jordproducenten som erbjuder en helt torvfri jord- som vi kallar 100% återvunnen jord.”

Visar 1 resultat