KIG_2019_Arbetsmiljöforum.jpg

Vi är ett fristående kunskapsforum som verkar för ett friskt och hållbart arbetsliv för alla! Vår mission är att sprida kunskap om hur detta kan uppnås. Därför erbjuder vi olika former av utbildningar: öppna, företagsanpassade och digitala, samt ett kunskapsnätverk med omvärldsbevakning inom aktuella ämnen, tips, inspiration, nyheter och möjligheter till erfarenhetsutbyte och personlig rådgivning.

”Vi vill göra allt det svåra inom arbetsmiljöarbetet lätt för dig! Därför är vårt huvudfokus att du som utbildningsdeltagare hos oss ska få de bästa förutsättningarna för att tillgodogöra dig den kompetens du behöver för att lyckas i ditt uppdrag.”

VD:
Veronica Törnqvist
KIG_2019_Du_Jobbet.jpg
Stockholm, Sverige

Du&jobbet är Sveriges största prenumererade tidning om arbetsmiljö. Vi är en oberoende tidning riktad till alla som vill göra arbetslivet bättre: skyddsombud, arbetsmiljöansvariga, chefer, HR-personal och fackliga mfl.

Läs papperstidningen och följ oss på webben för inspiration, koll på vad lagen kräver och konkreta råd kring arbetsmiljö, hälsa, rehabilitering, risker, lärande och nya produkter.

”Sedan 1913 har vi samarbetat med alla goda krafter inom arbetslivet och
drivit på för ett säkert och utvecklande arbetsliv i Sverige.”

VD:
Veronika Törnqvist
KIG_2019_Metodicum.jpg
Gärdesvägen 10, 693 32 Degerfors, Sverige

Vi sammanför kunskap om att skapa ett bättre arbetsliv med dem som kan tillämpa den i praktiken. Det sker genom utbildningar om personalfrågor, och konferenser om t.ex. ny lagstiftning, politiska initiativ eller trender som påverkar personalpolitiken

Vi samarbetar med sverigeledande experter inom sina respektive områden. Vår omvärldsbevakning gör att vi kan erbjuda aktuella och användbara program.

”25 000 utbildade genom åren. 30 år i branschen. Kunnigaste föreläsarna och experterna. Oberoende från politik och särintressen.”

VD:
Veronika Törnqvist
Visar 3 resultat